6931097249

Υπηρεσίες Μετάφρασης

Ως μετάφραση ορίζεται η διαδικασία κατά την οποία ένα κείμενο – μήνυμα μεταφέρεται από μια γλώσσα πηγή σε μία γλώσσα στόχο.

 

Ως επίσημες μεταφράσεις μπορούμε να χαρακτηρίσουμε τις μεταφράσεις που κατατίθενται και γίνονται αποδεκτές από φορείς του Δημοσίου (βάσει του Π.Δ. 169 της 17.06.2002 (ΦΕΚ 156/2.7.02)

 

Παρέχω τις κάτωθι υπηρεσίες και στους τέσσερις γλωσσικούς συνδυασμούς (Αγγλικά <> Ελληνικά) και (Γαλλικά <> Ελληνικά):

 • Μεταφράσεις πτυχίων, βιογραφικών, διαφόρων πιστοποιητικών, ταυτότητας, διαβατηρίου

 • Μεταφράσεις δημοσίων εγγράφων και σφραγίδας APOSTILLE

 • Μεταφράσεις ακαδημαϊκών εγγράφων (πτυχιακές εργασίες, συγγράμματα, διπλωματικές εργασίες)

 • Μεταφράσεις Κειμένων Ευρωπαϊκής Ένωσης

 • Μεταφράσεις καταλόγου εστιατορίου, διαφήμισης, ιστοσελίδας και περιγραφής εστιατορίου για επαγγελματική χρήση

 • Μεταφράσεις Ιστοσελίδων και Localization

 • Επίσημες και επικυρωμένες μεταφράσεις

 • Εργαλεία μετάφρασης (Μεταφραστικές Μνήμες και Καταμετρητές Λέξεων)

Επιπρόσθετες Υπηρεσίες

 • Διεκπεραίωση Εγγράφων

  Διεκπεραίωση των εγγράφων που θέλετε να καταθέσετε σε δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς με συνέπεια και οργάνωση. Έτσι εσείς απαλλάσσεστε από το άγχος και είστε ήσυχοι ότι έχετε δίπλα σας έναν αξιόπιστο συνεργάτη και επιτυγχάνεται η παροχή 100% αξιόπιστου και ποιοτικού αποτελέσματος

 • Επιμέλεια Μεταφράσεων

  Ακολουθείται μια ολοκληρωμένη διαδικασία διασφάλισης ποιότητας του μεταφρασμένου κειμένου.

 • ΒΗΜΑ 1: Αρχική μετάφραση

  Αξιολόγηση του περιεχομένου του εγγράφου σας και πιστή μετάφραση αυτού σύμφωνα με το αντικείμενο ειδίκευσης στη μητρική γλώσσα-στόχο.

 • ΒΗΜΑ 2: Ποιοτικός έλεγχος

  Αφού το κείμενο έχει μεταφραστεί, πραγματοποιείται ποιοτικός έλεγχος από επιμελητή. Έτσι διασφαλίζεται η σωστή απόδοση της σχετικής ορολογίας και η ορθότητα αυτής. Κατόπιν τούτου παραδίδεται στον πελάτη.

 • ΒΗΜΑ 3: Παράδοση έργου

  Παραλαμβάνετε το κείμενό σας μεταφρασμένο με την απόλυτη βεβαιότητα για ένα αξιόπιστο & άψογο αποτέλεσμα. Δίνεται μεγάλη σημασία στην αυστηρή τήρηση του χρονοδιαγράμματος αλλά και του χρόνου παράδοσης όπως αυτά όρίστηκαν εξ αρχής.

 • Διαμόρφωση και Ηλεκτρονική Σχεδίαση Εντύπων (DTP)

  Η μετάφρασή σας παραδίδεται με την ακριβή μορφή του πρωτότυπου κειμένου μεταφέροντας πίνακες, εικόνες, λογότυπα και διαγράμματα. Χρησιμοποιώντας εξειδικευμένα προγράμματα έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε ομοιότητα στο μεταφρασμένο περιεχόμενο και να την αποτυπώσουμε σε κάθε ψηφιακό μέσο.

Επισκεφθείτε την σελίδα μου στο Facebook

Βρείτε με και στο προφίλ μου στο Google my Business