Νομικές μεταφράσεις. Τι είναι και τι περιλαμβάνουν

νομικές μεταφράσεις - υπηρεσίες μετάφρασης Στέλλα Δινάκη

Ως νομικές μεταφράσεις (legal translations) εννοούμε όλες εκείνες τις μεταφράσεις που έχουν να κάνουν με κάθε είδος νομικού εντύπου όπως:

 • Μεταφράσεις συμβολαίων
 • Μεταφράσεις νομικής αλληλογραφίας
 • Μεταφράσεις διαθηκών 
 • Μεταφράσεις δικαστικών αποφάσεων
 • Μεταφράσεις για εταιρικές συμφωνίες και συμβάσεις  
 • Μεταφράσεις υπουργικών αποφάσεων
 • Μεταφράσεις Αποποιήσεων
 • Μεταφράσεις Βεβαιώσεων
 • Μεταφράσεις Διεθνούς Δικαίου
 • Μεταφράσεις Καταστατικών
 • Μεταφράσεις Πνευματικής Ιδιοκτησίας
 • Μεταφράσεις Πρακτικών

και άλλα πολλά.

Η ιδιαιτερότητα που παρουσιάζει ο συγκεκριμένος τύπος μεταφράσεων είναι η εξειδικευμένη ορολογία και οι ιδιαίτερες έννοιες που περιλαμβάνει. Είναι ζωτικής σημασίας ο επαγγελματίας που θα αναλάβει τέτοιου είδους μεταφράσεις να διαθέτει νομικο υπόβαθρο αλλά και να έχει εξειδικευτεί στην νομική ορολογία. Αυτό είναι απαραίτητο καθώς η φιλοσοφία, οι έννοιες και ο τρόπος γραφής της νομικής γλώσσας είναι εντελώς διαφορετικός.

Συνοψίζοντας λοιπόν ο μεταφραστής που ασχολείται με τις νομικές μεταφράσεις θα πρέπει να έχει:

 • Άριστη γνώση της νομοθεσίας (τόσο της γλώσσας-πηγής όσο και της γλώσσας-στόχου)
 • Εμπειρία στο σχετικό νομικό πεδίο
 • Εξοικείωση με τη σχετική ορολογία
 • Άριστη γνώση της γλώσσας-πηγής
 • Επάρκεια στο συγκεκριμένο νομικό ύφος γραφής της γλώσσας-στόχου

Με την εμπειρία και την εξειδίκευσή μου ως δικαστικός υπάλληλος εδώ και 11 χρόνια γνωρίζω πολύ καλά τις ανάγκες μιας νομικής μετάφρασης. Εκπαιδεύομαι και εξειδικεύομαι συνεχώς στο αντικείμενό μου με σκοπό την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών.

Επικοινωνήστε μαζί μου για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας.